ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατασκευή λεκανών ασφαλείας σε περίπτωση διαρροών των δεξαμενών αποθήκευσης σε διαστάσεις και υλικά ανάλογα με τις ανάγκες.

1
2
3