ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Κατασκευή και τοποθέτηση βιομηχανικών αγωγών εξαερισμού από πολυπροπυλένιο PP, πολυαιθυλένιο PE-HD, PPs, PPs-el,κτλ.

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
41
42
43
44
45
46
47
5
6
7
8
9