ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

Κατασκευή και τοποθέτηση βιομηχανικής μόνωσης με πετροβάμβακα και εξωτερική κάλυψη από λαμαρίνα inox-αλουμίνιο-γαλβανιζέ.

1
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9